Obrazy Bartka Materki, namalowane pod­czas rezyden­cji artystycz­nej na Górnym Śląsku w 2013 roku prezen­towane są na wystawie w nowym gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego oficjalne otwar­cie zaplanowane jest na jesień 2015. Wystawa „Projekt Metropolis” jest pod­sumowaniem kil­kulet­niego przedsięwzięcia pod kierun­kiem Stanisława Rukszy, w ramach którego kilkudziesięciu artystów realizowało pobyty twórcze i działania na terenie Śląska i Zagłębia. Celem projektu było stworzenie współczesnego por­tretu regionu.

Figuratywne obrazy Materki koncentrują się na relacjach międzyludzkich i figurze wpisanej w kon­tekst codzien­nych wnętrz, rutynowych czynności lub póz oraz na różnych kon­wen­cjach ich obrazowania. Zgrafizowane i prze­sterowane kolorystycz­nie por­trety i sceny rodzajowe ujawniają psychologiczne napięcia, stany zawieszenia i melancholii.

Nie­codzienna, dramatyczna w wyrazie scenografia wystawy, która jest również tłem dla obrazów Materki to projekt Łukasza Błażejewskiego.

 

fot. Marcin Wysocki


WYSTAWY W POLSCE

Materka w Metropolis

"Projekt Metropolis"

Kurator: Stanisław Ruksza

Muzeum Śląskie w Katowicach, 27.02-3.05.2015