Koncert zespołu Proszek w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zapraszamy na pożegnanie z wystawą „Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców”. Prologiem do kon­certu zespołu Proszek w Palomie nad Wisłą będzie ich działanie per­for­matywne w prze­strzeni wystawy, które roz­pocz­nie się o godzinie 17:30, 10 grudnia.

O 18:00 ser­decz­nie zapraszamy na kon­cert zespołu Proszek do Palomy nad Wisłą.


Koncert zespołu Proszek w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie