Publikujemy wybór pojawiających się w sprzedaży prac plastycz­nych fałszywie przy­pisywanych Wil­hel­mowi Sasnalowi. 


KU PRZESTRODZE

Fałszerstwa prac Wilhelma Sasnala