W Nowym Jorku trwają właśnie dwie wystawy Anety Grzeszykow­skiej, zor­ganizowane wspólnie przez galerie 11R oraz Lyles & King z Lower East Side. „NO/BODY”, bo tak brzmi tytuł obydwu prezen­tacji, zebrało świetne recen­zje w amerykańskiej prasie, m.in. w New Yor­kerzeThe New York TimesieArt­forum i Introspec­tive Magazine jako jedna z naj­lep­szych wystaw tego sezonu.Wystawa w 11R. Zdj. Charles BentonWystawa w Lyles & King


WYSTAWY ZA GRANICą

Amerykańska prasa o Grzeszykowskiej

Aneta Grzeszykowska

NO/BODY

Galerie 11R oraz Lyles & King
Nowy Jork

07.09-16.10.2016