Z przyjemnością infor­mujemy, że w 2022 roku prace Olafa Brzeskiego, Dominiki Olszowy i Slavs and Tatars trafiły do ważnych publicz­nych kolek­cji. Instalacja rzeźbiarska Brzeskiego “Sztuka jest przemocą” trafiła do wrocławskiego Ossolineum. Z kolei Muzeum Narodowe we Wrocławiu zakupiło “Grymas” tego artysty oraz dwie prace Slavs and Tatars z cyklu “Love Me Love Me Not”. Instalacja Dominiki Olszowy “Słoje miodu w fun­damen­tach łóżka”, prezen­towana na wystawie w Rastrze w 2020 roku, zasiliła natomiast kolekcję Galerii Arsenał w Białymstoku. Artyst­kom i artystom ser­decz­nie gratulujemy!


Brzeski, Olszowy i Slavs and Tatars w kolekcjach muzealnych