Slavs and Tatars <br> SIMURGH SELF-HELP
Główną figurą nowej wystawy Slavs and Tatars jest Simurg – mityczny ptak znany z mitologii per­skiej, ale obecny również w literaturze i ust­nych prze­kazach w Cen­tral­nej Azji, Kaukazie i Europie Wschod­niej. Simurg to metafizyczna, skrzydlata istota będąca alegorią duchowego uniesienia i samo­wiedzy, często przed­stawiana w ognistej postaci i całkowicie płynna pod względem płci.
 
Czerpiąc inspirację z „Musée d’Art Moderne – Département des Aigles” Mar­cela Brood­thaersa (1968-1972), jed­nego z naj­bar­dziej wpływowych dzieł sztuki kon­cep­tual­nej XX wieku, Slavs and Tatars dokonują kreatyw­nego przekładu figury orła na Simurga. O ile orzeł funk­cjonuje – w wielu kul­turach – jako symbol imperial­nej dumy, zdegradowany współcześnie do świeckiego znaku wul­gar­nego nacjonalizmu, Simurg pomaga nam odblokować imperium zmysłów i otworzyć się na świat pozaziem­ski. Poprzez prze­ciw­stawienie orła i Simurga, Slavs and Tatars oferują spekulatywną historię, adresowaną do współczesnych społeczeństw stojących przed palącymi dylematami dotyczącymi tożsamości narodowej i nacjonalizmu.
 
Dzięki zdolności latania, podróżowania i śpiewania ptaki od dawna oczarowują ludzi jako sym­bole wyzwolenia, od „Ptaków” Arystofanesa po „Ptasią konferencję” per­skiego poety i mistyka Farida ad-​Dina Attara. Arcydzieło Attara z XII wieku opisuje epicką podróż ptaków w poszukiwaniu Simurga. Ta literacka metafora oddaje istotę demokracji jako sys­temu, który honoruje głos jed­nostki, podkreślając jednocześnie znaczenie zbiorowego podej­mowania decyzji, dzielenia się i działania.

AKTUALNA WYSTAWA

Slavs and Tatars
SIMURGH SELF-HELP

25.05-06.07.2024ZOBACZ TEŻ: