ORNO 2015: WARSZAWA RZEMIEŚLNIKÓW

Dzisiejsza siedziba galerii Raster to nie­gdysiej­szy sklep fir­mowy, wzor­cow­nia i warsz­tat Spółdzielni Rękodzieła Artystycz­nego ORNO. Nawiązując do historii miej­sca i wciąż widocz­nych szyldów na elewacji, już po raz drugi, zapraszamy na wystawę poświęconą war­szaw­skiemu rzemiosłu.

 

Tegoroczna odsłona projektu ORNO jest prezentacją tradycyj­nych zakładów rzemieślniczych działających wciąż w sąsiedztwie galerii, w war­szaw­skim Śródmieściu Południowym. Większość z nich to nie­wiel­kie, rodzinne warsz­taty, często o długiej tradycji, które oferują rękodzielnicze usługi i przed­mioty zgod­nie z wypracowanymi przed dziesiątkami lat stan­dar­dami. Z rok na rok ich liczba maleje, nawet mimo rosnącego zain­teresowania nieprzemysłowymi for­mami produk­cji żywności i przed­miotów codzien­nego użytku. Dlatego postanowiliśmy stworzyć dzielnicową mapę zakładów rzemieślniczych.

 

Na wystawie w Rastrze pokazujemy wybrane wyroby i narzędzia użyczone przez rękodzielników, m.in. druciane okulary, buty w różnych fazach szycia, wybór ręcznie robionych pędzli, szczoteczek do zębów, rękawiczek i wiele innych. Pokazowi towarzyszyć będzie aneks w postaci eks­pozycji poświęconej historii spółdzielni ORNO.

 

Patronat: Magazyn Zwykłe Życie
unnamed (2)

 

Projekt realizowany przy wspar­ciu Dziel­nicy Śródmieście

unnamed (3)Mapa śródmiejskich rzemieślników biorących udział w wystawie


wystawy 2015

ORNO 2015: WARSZAWA RZEMIEŚLNIKÓW

12.09-19.09.2015

Uczestnicy wystawy:

Krawiectwo, Kazimierz Mystkowski

Usługi szklarskie, Piotr Janocha

Pracownia pędzli i szczotek, Ryszard Baryliński

Oprawa obrazów, introligatorstwo artystyczne, Jolanta Jakubiak

Pracownia krawiecka Zaremba

Pracownia obuwia, Jan Kielman

Pracownia rękawiczek, Czesław Jamroziński

Zakład optyki okularowej, Marek Sękul

Szkło i lampy autorskie Velt, Państwo Nagrabeccy

Poligrafia Bracia Szymańscy

Pracownia rękawiczek, Maria Giedroyć

Introligatornia Pod Filarami „Grawerton”, Tadeusz Liebchen

Pracownia pozłotniczo-ramiarska, Sławomir Chmieliński

Wszechstronne powiększanie obuwia

Naprawa maszyn do szycia, Sławomir Dudik

Pracownia introligatorska, Eleonora Majkowska-Trochimiuk

 

 

Na koniec wystawy, w sobotę 19 września, zapraszamy na spacer szlakiem śródmiejskiego rzemiosła połączony ze spotkaniami, podczas których rzemieślnicy przedstawią swoją praktykę i umiejętności. W programie m.in. wizyta w warsztacie introligatorskim, pracowni optycznej, zakładzie szklarskim, pracowni rękawiczek, pracowni pędzli i szczotek. Zapisy: szymon@rastergallery.com