Marcin Maciejowski <br>KOMPOZYCJA NA NIEWIELKIEJ PRZESTRZENI

Wystawa naj­now­szych prac Mar­cina Maciejow­skiego jest dojrzałym i wyrafinowanym malar­skim studium na temat kom­pozycji – tego, w jaki sposób układy form, kolorów, osób, sytuacji i zachowań wchodzą we wzajemne relacje i generują życiową treść.

Maciejow­ski jest analitykiem języków sztuki i plastyki – tego jak skon­struowane są obrazy i tego kto, co i w jaki sposób mówi o sztuce. „Kompozycja na nie­wiel­kiej przestrzeni” to potyczka czter­dziestolet­niego malarza z awangardą – bohaterami obrazów są młodzi ludzie stojący przed kluczowymi artystycz­nymi i życiowymi wyborami. Idee i inspiracje, alianse, układy i roz­mowy, kon­fron­tacja ze starymi mistrzami i mitem artysty, życie bohemy – młodopolskiej i hip­ster­skiej – związki uczuciowe i part­ner­skie; wszystko to z przenikliwością i czułością dla szczegółu obrazuje w swoich pracach Marcin Maciejowski.

Artysta, który debiutował na przełomie stuleci obrazami inspirowanymi m.in. historiami z prasy brukowej, z niezwykłą intuicją eks­ploatuje kolejne toposy i figury życia społecznego i artystycz­nego. Jego malar­stwo staje się zarazem coraz bar­dziej wir­tuozer­skie, jakby natural­nie podążając za dynamicz­nie zmieniąjącą się jakością i technologią otaczających nas obrazów cyfrowych o coraz większej rozdzielczości.


WYSTAWY 2014

Marcin Maciejowski
KOMPOZYCJA NA NIEWIELKIEJ PRZESTRZENI

24.05-31.07.2014

ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE