Janek Simon <br> SZESNASTY ŚWIAT

Twórczość Janka Simona wyrasta z doświadczeń podróży pomiędzy różnymi kul­turami, ekonomiami i wizjami przyszłości, które artysta łączy wykorzystując innowacyjne narzędzia cyfrowe i praktykę D.I.Y. Realizowany od dwóch lat cykl rzeźb Meta Folk­lore jest artystyczną, technologiczną i polityczną fantazją – wizją nowej, uniwer­salistycz­nej plastyki stworzonej przy pomocy sztucz­nej inteligen­cji w opar­ciu o kilkunastotysięczny zbiór nie-​akademickich rzeźb z całego świata. Sercem tego przedsięwzięcia jest wytrenowana przez artystę sieć neuronowa typu Gan, która generuje obrazy będące swoistą esencją wprowadzonego do niej zbioru. Na pod­stawie tych obrazów Simon opracowuje modele 3D, które następnie drukuje w samodziel­nie urządzonym i wyposażonym studio. Wielobarwne i oryginalne w kształtach figury są uwodzącą materializacją idei kreatyw­nej, trans­kul­turowej, antykolonial­nej wspólnoty funkcjonującej w opar­ciu o wolną, zdemokratyzowaną technologię.

 

Szes­nasty świat jest zarazem autorską korektą moder­nistycz­nej idei postępu, mierzonego dziś rosnącymi mocami obliczeniowymi procesorów i coraz większymi objętościami pamięci wir­tual­nych, które wyrażane są w licz­bach będących wielokrotnościami 2 i 4. Posługując się współczesną technologią i nowymi materiałami Simon zwraca się ku archaicz­nym formom figur i totemów. W ten sposób, w płynny świat przyszłości wplata nici humanizmu, duchowości i anarchii.


WARSAW GAL­LERY WEEK­END 2023

Janek Simon
SZESNASTY ŚWIAT

28.09 – 10.11.2023ZOBACZ TEŻ: