Emilia Kina <br>PARAWAN

Obrazy Emilii Kiny łączą w sobie erudycję i powab estetyczny. Ich źródła tkwią w teorii malar­stwa i obrazowania, zaś istota – w relacji pomiędzy obrazem-​wizerunkiem a obrazem-​obiektem. Ukuta przez Leona Alber­tiego renesan­sowa metafora obrazu jako okna zyskuje tu intrygującą, współczesną formę. Obrazy Kiny przypominają ekrany, zasłony, znieruchomiałe firanki, które niczym parawan przesłaniają widok. Figura okna jest tu potrak­towana dosłownie jako materialna rama, bar­dziej element scenograficzny niż kadr z rzeczywistości.

 

Równie istotne jest nawiązanie do XIX-​wiecznej fotografii studyj­nej. Malowane widoki i udrapowane kur­tyny służyły jako tło do zdjęć por­tretowych. Ta analogowa inżynieria budowania iluzji szczególnie interesuje artystkę. Skupiając się na mar­ginesach obrazowania, tym, co jest ledwie ramą dla właściwego widoku, i tym, co go przesłania lub tylko udaje, że to robi, Kina w intrygujący sposób roz­wija program nowego ikonoklazmu. Jej reliefowe kom­pozycje, ujmujące material­nym wdziękiem obrazy-zasłony, odwracają uwagę od inflacji cyfrowych wizerunków i komunikatów. Przywracają skupienie na intym­nym i wolnym od prze­mocy wymiarze spojrzenia.

 

Emilia Kina (ur. 1990) ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2015 roku. Od tego czasu regular­nie wystawia, między innymi realizując wspólne projekty z Filipem Ryb­kow­skim. Jej prace trafiły do kolek­cji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Prezen­tacja w Rastrze jest pierwszą indywidualną wystawą artystki w Warszawie.Emilia Kina, Untitled, 2019, oil on canvas, molded loom, 121 × 120 × 8 cmdetail: Emilia Kina, Untitled, 2019, oil on canvas, molded loom, 121 × 120 × 8 cmEmilia Kina, Untitled, 2019, oil on canvas, molded loom, 200 × 60 × 3 cmdetail: Emilia Kina, Untitled, 2019, oil on canvas, molded loom, 200 × 60 × 3 cmEmilia Kina, Untitled, 2016, acrylic on canvas, molded loom, 201 × 146 × 8 cmdetail: Emilia Kina, Untitled, 2016, acrylic on canvas, molded loom, 201 × 146 × 8 cmdetail: Emilia Kina, Untitled, 2016, acrylic on canvas, molded loom, 201 × 146 × 8 cmEmilia Kina, Untitled, 2019, oil on canvas, muslin, 130 × 160 × 2 cmEmilia Kina, Untitled, 2020, oil on canvas, molded loom, muslin, 130 × 160 × 4 cmdetail: Emilia Kina, Untitled, 2020, oil on canvas, molded loom, muslin, 130 × 160 × 4 cmEmilia Kina, Untitled, 2018, oil on canvas, molded loom, 56 × 45 × 4 cmEmilia Kina, Untitled, 2020, oil on canvas, molded loom, 50 × 45 × 3 cmEmilia Kina, Untitled, 2018, oil on canvas, molded loom, 74 × 50 × 4 cmEmilia Kina, Untitled, 2020, oil on canvas, molded loom, 142 × 72 × 8 cmEmilia Kina, Untitled, 2020, oil on canvas, molded loom, 142 × 72 × 8cmEmilia Kina, Untitled, 2020, wood, 164 × 64 × 2,5 cm [x4 wings]detail: Emilia Kina, Untitled, 2020, wood, 164 × 64 × 2,5 cm [x4 wings]


WYSTAWY 2020

Emilia Kina
PARAWAN

 

Otwarcie 7 marca 2020 r.

w godzinach 12.00–18.00

 ZOBACZ TEŻ: