Edward Dwurnik <br>ZBIÓRKA NA PLACU

Edward Dwur­nik (1943-2018) był twórcą wyjątkowej, jed­noosobowej firmy malar­skiej, która przez półwiecze z suk­cesem materializowała nie­for­malne credo: każdemu społeczeństwu – jego sztuka. Ten wybitny artysta pozostawił po sobie olbrzymi, fascynujący i częściowo tylko roz­poznany dorobek.

„Zbiórka na placu” w galerii Raster jest pierwszą oficjalną wystawą Dwur­nika od jego śmierci i otwiera nowy rozdział w lek­turze jego twórczości. Naszym celem jest ukazanie malarza jako artysty o wyjątkowym społecznym słuchu i intuicji, pracującego w stanie nieustającej mobilizacji – wobec sztuki oraz jej szerokiego, kul­turowego i politycz­nego kon­tek­stu. Artysty-​trikstera, który nie stroni od potoczności i prowokacji, świadomie porusza się między sym­bolizmem i groteską, banałem i wzniosłością, tworząc obrazy, które zaskakująco celnie wpisują się we współczesną atmosferę politycz­nej duszności, polaryzacji i populizmu.
Na wystawie pokazane zostaną wybrane obrazy z lat 80. XX wieku z dwóch głośnych cykli malar­skich Dwur­nika – „Sportowcy” oraz „Robotnicy”. Była to szczególna dekada w twórczości artysty – w 1982 roku brał udział w najważniejszym międzynarodowym przeglądzie sztuki współczesnej – „Documenta” w Kassel – ale też czas stanu wojen­nego, kryzysu i napięć społecznych w Polsce.
Wizyjne i empatyczne malar­stwo Dwur­nika niosło w sobie wyjątkowy ładunek eks­presji. Malarz nie odwraca wzroku – prze­ciw­nie, swoimi obrazami drąży pytania o kondycję pol­skiego tłumu, jego upadki, obsesje i fan­tazje. Roz­poznajemy tu wyborców różnego sortu: ludzi przywdziewających uśmiechnięte maski i unoszących się na skrzydłach – jak listonosz samot­nie przemierzający szarą, polską otchłań. Obrazy, ciężkie od farby i jej błotnistych tonów, malowane z werwą i pasją, są przejmujące tak w war­stwie nar­racyj­nej jak materialnej.

Za życia artysta uczestniczył w kilku wystawach i projek­tach galerii Raster m.in. prezentował indywidualną wystawę pt. „Do końca, 1973” (2003), a ostat­nio brał udział w wystawie zbiorowej pt. „Gdybym był księżycem” (2018).


wystawy 2019

Edward Dwurnik
ZBIÓRKA NA PLACU

22.06.2019–7.09.2019

Serdecznie zapraszamy na wystawę inaugurującą stałą reprezentację spuścizny Edwarda Dwurnika przez galerię Raster. Wystawa przygotowana została we współpracy z Fundacją Edwarda Dwurnika, założoną przez spadkobierców artysty. 


Na temat wystawy "Zbiórka na placu" ukazały się artykuły między innymi na łamach Magazynu "SZUM", a także w tygodnikach "Wprost" oraz "Newsweek".ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE