Condo Unit

Galeria Raster w gronie dziewięciu renomowanych galerii z Europy i Bliskiego Wschodu bierze udział w wystawie Condo Unit w Atenach. Projekt ten odbywa się równolegle z szóstą edycją ateńskiego bien­nale i jest kontynuacją roz­wijanych w ostat­nich latach, alter­natyw­nych wobec targów sztuki, inicjatyw spotkań międzynarodowych galerii sztuki współczesnej. Idea ta, realizowana również przez Raster w postaci takich imprez jak Willa War­szawa (oraz jej kolejne edycje w Reykjaviku, Tokio i Toronto) została ostat­nio rozwinięta z suk­cesem w głośnym cyklu Condo, w którym lokalne galerie użyczają swoje prze­strzenie zaproszonym galeriom z zagranicy. Condo, realizowane dotąd w Lon­dynie, Nowym Jorku, Mexico City i Szan­ghaju, zrzesza obec­nie grono naj­ciekaw­szych międzynarodowych galerii młodego i średniego pokolenia. Ten eks­perymen­talny format służy bar­dziej efek­tyw­nej, ponad­lokal­nej promocji artystów w formie staran­nie przy­gotowanych wystaw grupowych. 

Więcej o Condo w Atenach pisze Izabella Scott dla magazynu frieze.com

 

W ramach Condo Unit w Atenach Raster prezen­tuje nowe prace Olafa Brzeskiego, Janka Simona oraz Slavs and Tatars. 

 

Obok Rastra oraz gospodarza, którym jest galeria The Breeder, zaprezentują się: Art:Concept z Paryża, Carlos/Ishikawa z Lon­dynu, Dastan’s Basement z Teheranu, Bar­bara Thumm i Koenig z Ber­lina, Grey Noise z Dubaju oraz Sommer Con­tem­porary Art z Tel Awiwu. 


wystawy 2018

Condo Unit

Więcej informacji:

http://www.condocomplex.org/condounit/athens/

 

Otwarcie 25 października, 20:00-24:00

Wystawa potrwa do 24 listopadaPRACE NA WYSTAWIE