BRZESKI GRZESZYKOWSKA KOROLCZUK KWIEKULIK MILACH

Zapraszamy na specjalny pokaz nowych limitowanych edycji Olafa Brzeskiego, Anety Grzeszykow­skiej, Mileny Korol­czuk, KwieKulik oraz Rafała Milacha.

 

Prezen­tujemy historycz­nej rangi oryginalne stem­ple legen­dar­nego kolek­tywu KwieKulik (1971-1987), graficzne fan­tazje Olafa Brzeskiego i nową, aranżowaną fotografię młodej artystki Mileny Korol­czuk, a także prze­wrotny i uwodzący fotomontaż Anety Grzeszykow­skiej. Ze szczególną przyjemnością oferujemy, po raz pierw­szy w Rastrze, pracę jed­nego z naj­ciekaw­szych współczesnych pol­skich fotografów Rafała Milacha, współtwórcy kolek­tywu Sput­nik Photos.

 

Oryginalne grafiki i fotografie wykonane zostały w nakładzie 30 sztuk, a ich pierw­sze egzem­plarze dostępne są w wyjątkowo przystępnych cenach.

 

Prezen­tacja przy­gotowana została we współpracy z renomowanym, profesjonal­nym studiem oprawy dzieł sztuki The Gilder z Toronto.

 

 


RASTER EDITIONS


BRZESKI GRZESZYKOWSKA KOROLCZUK KWIEKULIK MILACH

sobota, 19 grudnia, godz. 12-18PRACE NA WYSTAWIE