Prace Sławomira Elsnera prezen­towane są w monachij­skim Len­bach­haus wśród obrazów z tam­tej­szej kolek­cji artystów z grupy Der Blaue Reiter. Rysunki Elsnera są autorską interpretacją dwóch por­tretów legen­dar­nego rosyj­skiego tan­cerza i choreografa Alexan­dra Sakharoffa, autor­stwa Alexeja von Jaw­len­skyego oraz Marianne von Weref­kin. Z por­tretami wykonanymi kredką na papierze korespondują prezen­towane akwarele, a także zaprojek­towana przez Elsnera aranżacja pomiesz­czenia. Pokaz, który potrwa do lutego 2021 roku, jest kolejną muzealną prezentacją prac artysty, w którym dialoguje on z historią sztuki.


WYSTAWY ZAGRANICZNE

Elsner w monachijskim Lenbachhaus

 

Sławomir Elsner w kolekcji Blauer Reiter

12.05.2020 – 07.02.2021

 

Städtische Galerie im Lenbachhaus
Luisenstraße 33
80333 Monachium

 

 

 

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Sławomira Elsnera i KiCo Stiftung Lenbachhaus