Na stoisku Rastra (D12) na VIEN­NAFAIR 2013 zaprezen­towane zostały prace Michała Bud­nego, Rafała Buj­now­skiego, Anety Grzeszykow­skiej, Prze­mka Matec­kiego oraz Slavs and Tatars


TARGI SZTUKI 2013

VIENNAFAIR

10 – 13.10.2013
www.viennafair.at

Messe Wien, WiedeńPOWIĄZANE