NADA Miami

Raster na tegorocz­nych tar­gach NADA w Miami zaprezen­tuje prace Rafała Buj­now­skiego, Zbigniewa Rogal­skiego oraz Slavs and Tatars. Swoją premierę będą miały wieloznaczne obrazy z nowej serii Buj­now­skiego, “Ostatni dzień lata”, w których drąży on temat polityki światła i iluzji malar­skiej w kontekście koloru ludz­kiej skóry. To zapowiedź wiosen­nej wystawy indywidual­nej artysty w Nowym Jorku. Pokaz uzupełni m.in. nowy dywan kolek­tywu Slavs and Tatars – kolejna premiera, oraz monumen­talna tkanina Rogal­skiego “Łzy”.


targi sztuki 2018

NADA Miami

Stoisko #2.04/3.03

Rafał Bujnowski, Zbigniew Rogalski, Slavs and Tatars

 

NADA Miami
6–9.12.2018
www.newartdealers.com

 

The Ice Palace Studios
Miami, USAPOWIĄZANE