NADA Villa Warsaw <br> Brzeski Olaf, Jabłońska Karolina, Stasik Paulina

NADA Villa Warsaw to wystawa 44 międzynarodowych galerii, która odbędzie się w dniach 16–19 maja 2024 roku w zabyt­kowej Willi Gawrońskich w Alejach Ujazdowskich.

 

Ten neo­barokowy budynek został wzniesiony w 1924 roku według projektu Mar­cina Wein­felda i przez 100 lat był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń historycz­nych i politycz­nych. Wspólna wystawa w opusz­czonej Willi nawiązuje dialog między różnorodnymi artystycz­nie galeriami i wyjątkowym duchem tego miejsca.

 

Ambicją NADA Villa Warsaw jest stworzenie inspirującej prze­strzeni wzbogacającej odbiór sztuki – poprzez połączenie galerii z 27 miast i 3 kon­tynentów powstają nowe interak­cje i dialogi artystyczne, a kon­tekst budynku staje się istot­nym tłem tego doświadczenia. NADA Villa Warsaw została zor­ganizowana z inicjatywy Michała Kaczyńskiego (Raster), Marty Kołakowskiej (LETO), oraz Joanny Witek-​Lipki (Warsaw Gal­lery Week­end). Ten model współpracy uczestniczących galerii stanowi rozwinięcie projektu Villa Raster – serii wydarzeń artystycz­nych zapoczątkowanych przez Raster w War­szawie w 2006 roku, z kolej­nymi edycjami w Islan­dii, Japonii i Kanadzie.

 

New Art Dealers Alliance (NADA) to dynamiczna organizacja non-​profit, która wspiera rozwój i promocję sztuki współczesnej. NADA łączy galerie, niezależne prze­strzenie artystyczne oraz profesjonalistów sztuki, tworząc międzynarodową platformę dla wymiany artystycz­nej, innowacji i współpracy. NADA Villa Warsaw to pierw­szy projekt organizacji w Europie Środkowo-Wschodniej.


TARGI SZTUKI

NADA Villa Warsaw
Brzeski Olaf, Jabłońska Karolina, Stasik Paulina

NADA Villa Warsaw 16–19 maja 2024
Willa Gawrońskich
Al. Ujazdowskie 23
00-540 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia:
Czwartek 16.05, 15–19
Piątek 17.05, 12–19 
Sobota 18.05, 12–19
Niedziela 19.05, 12–19

 

Więcej informacji na newartdealers.org/warsaw.


ARTYŚCI GALERII RASTER NA TARGACH: