Hotel Warszawa Art Fair

Druga edycja targów sztuki w Hotelu War­szawa odbędzie się w dniach 8–10 września. Tym razem, w wyjątkowych wnętrzach hotelowych, Raster zaprezen­tuje naj­now­sze obrazy Karoliny Jabłońskiej, prace Dominiki Olszowy oraz obiekty Oskara Zięty. Zapraszamy do pokoju nr 108.


TARGI SZTUKI 2023

Hotel Warszawa Art Fair

Karolina Jabłońska, Dominika Olszowy, Oskar Zięta
 
9–10.09.2023
 
Hotel Warszawa Art Fair
9 Powstańców Warszawy Sq.


POWIĄZANE