FRIEZE NOWY JORK

Na tar­gach FRIEZE ART FAIR w Nowym Jorku Raster zaprezentował prace Anety Grzeszykow­skiej, KwieKulik oraz Slavs and Tatars.

 

Prze­czytaj recenzje:

Leigh Anne Miller, Inside Frieze New York with Michelle Grab­ner, „Art in America”, 2014

Joseph Akel, Top 10: Frieze 2014, „Interview magazine”, 2014

 

 

Dofinan­sowano ze środków Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego


TARGI SZTUKI 2014

FRIEZE NOWY JORK

9-12.05.2014

www.friezenewyork.com

Randall’s Island Park, Nowy JorkPOWIĄZANE