Zofia Rydet (1911-1997) należy do naj­bar­dziej oryginal­nych pol­skich artystek XX wieku. Twórczością fotograficzną zajęła się w wieku 40 lat. Od połowy lat 1950. brała udział w międzynarodowym ruchu fotografii artystycz­nej. Od lat 1960. realizowała autor­skie cykle prac, inspirowane początkowo fotografią humanistyczną i neo­realizmem. Jej największym, nigdy nie ukończonym dziełem jest „Zapis socjologiczny” – niezwykły, egzysten­cjalny dokument obrazujący kondycję pol­skiego społeczeństwa na przełomie lat 1970. i 1980.

 

Cykl fotomontaży „Świat uczuć i wyobraźni”, opublikowany również w formie książkowej w 1979 roku, zaj­muje wyjątkowe miej­sce w dorobku Rydet. To metaforyczna opowieść o ludz­kim życiu, nawiązująca do tradycji sur­realizmu, ale opowiedziana z empatycz­nej, feministycz­nej perspektywy.

 

Wedle słów autorki, jej prace „mówią o człowieku zagrożonym już od chwili urodzin, o jego uczuciach i pragnieniach, o samotności, lęku przed którym ratuje tylko miłość, o strachu przed zagładą i tragedią przemijania.” 

 

Wszyst­kie zdjęcia wykorzystane w fotomontażach są autor­stwa artystki. Są wśród nich m.in. obrazy rzym­skich ruin w Sabratha i Leptis Magna, które Rydet zwiedzała i fotografowała pod­czas podróży do Libii w 1976 roku. Obrazy ruin stanowią echa wojen­nych wspomnień i obaw związanych z nowymi global­nymi katastrofami, ale także przed­stawienie znisz­czonych relacji społecznych. W swoich pracach, zgod­nie z tytułem ogólnego cyklu, Rydet kieruje się uczuciami i wyobraźnią, a emocjonalny charak­ter jej twórczości nadal ma swoje znaczenie.

 

Prezen­tacja składa się wyłącznie z oryginal­nych odbitek wybranych bezpośrednio z archiwum artystki.

 

Prace Zofii Rydet były w ostat­nich latach prezen­towane m.in. w 13. Gwan­gju Bien­nale (2021), The Wende Museum, Culver City (2019), Jeu de Paume – Château de Tours (2017), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie (2016), XII Baltic Trien­nial, CAC Vil­nius (2015). Jej prace znajdują się w wielu kolek­cjach muzeal­nych, w tym w MoMA Nowy Jork, The Museum of Modern Art w Kyoto, The Museum of Fine Arts, Houston.Photo courtesy: © Perottino-Piva-Peirone / Artissima 2023Photo courtesy: © Perottino-Piva-Peirone / Artissima 2023Photo courtesy: © Perottino-Piva-Peirone / Artissima 2023Photo courtesy: © Perottino-Piva-Peirone / Artissima 2023Photo courtesy: © Perottino-Piva-Peirone / Artissima 2023Photo courtesy: © Perottino-Piva-Peirone / Artissima 2023Świat uczuć i wyobraźni. Obsesje, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 59,5 × 49 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Narodziny, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 30 × 40 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Narodziny, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23,8 × 18,2 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Narodziny, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 27,8 × 26,1 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 40 × 30 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18,3 × 24 cm, oprawiona, cena: 1900 EUR + VATŚwiat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 17,8 × 24,2 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Macierzyństwo, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 27 × 20,3 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Zagrożenie, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 49,5 × 39,6 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Zagrożenie, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 81 × 58 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Zagrożenie, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 81 × 63,5 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Zagrożenie, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 81,5 × 62 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Manekiny, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 40 × 29,5 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Fantomy, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 35,6 × 29,9 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Fantomy, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 28,2 × 23,9 [28,2 × 21,8] cm, oprawiona, cena: 2300 EUR + VATŚwiat uczuć i wyobraźni. Fantomy, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23,8 × 17,4 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Fantomy, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23,9 × 16,6 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Fantomy, 1975-1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 × 18,1 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Odejścia, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 36,5 × 29,7 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Odejścia, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 × 18,5 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Odejścia, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 × 18,2 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Odejścia, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 27,1 × 19 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Odejścia, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23,8 × 18 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Pejzaże, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 23 × 18 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Pejzaże, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 18 × 23,7 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Pejzaże, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 24 × 18,1 cmŚwiat uczuć i wyobraźni. Pejzaże, 1975–1979, odbitka żelatynowo-srebrowa, 29,8 × 23,8 cm


TARGI SZTUKI 2023

Zofia Rydet na Artissima

Świat uczuć i wyobraźni

1975–1979ARTYŚCI GALERII RASTER NA TARGACH: