ŻYCIE CODZIENNE W POLSCE W LATACH 1999-2001

Książka – komiks towarzysząca pierw­szej wystawie Sasnala w Rastrze. Historia dwóch lat z życia artysty – od pierw­szych wakacji po ukończeniu studiów, przez nie­skuteczne poszukiwanie pracy, narodziny syna aż po przeprowadzkę z Krakowa do Tar­nowa. Pierw­sza praw­dziwie realistyczna książka o pokoleniu urodzonych w latach 70. Towarzyszy jej kaseta ze ścieżką dźwiękową, na której znajdują się utwory, których słuchają bohaterowie komiksu, m.in. Izraela, Kazika, Kryzysu, Świetlików. Poszczególne rozdziały książki, w miarę rysowania, były powielane przez artystę na ksero i dys­trybuowane wśród znajomych jako osobne zeszyty.


Wilhelm Sasnal
ŻYCIE CODZIENNE W POLSCE W LATACH 1999-2001

Opracowanie graficzne: Michał Kaczyński, Joanna Kaimer
168 stron, 205 x 145 mm, oprawa miękka
Nakład: 1000

Wydawca: Raster, Bunkier Sztuki, Warszawa-Kraków 2001
ISBN 83-8690-32-8