WOLNY STRZELEC

WOLNY STRZELEC – fotograficzny dyptyk Zbigniewa Libery zrealizowany wiosną 2013 roku – to alegoryczny autopor­tret artysty jako społecznego odszczepieńca. Niniej­sza publikacja, zain­spirowana tym szczególnym dziełem, przybliża różne oblicza Libery, jed­nego z naj­bar­dziej roz­poznawal­nych pol­skich twórców. Jego liczne i roz­maite por­trety mają charak­ter artystyczny, dokumen­talny, publicystyczny, polityczny. Ciało i wizerunek artysty łączą się tu z wieloznaczną rolą społeczną jaką odgrywa. Twarz Libery jest nie­zmien­nie intrygująca: jako fizjonomia człowieka i obywatela, jako biologiczna fizys i aktor­ska maska.
KSIĄŻKI

Zbigniew Libera
WOLNY STRZELEC

Publikacja wydana z okazji wystawy Zbigniew Libera Wojna. Obrazy martwe i ruchome
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 20.09. – 27.10.2013

 

Autor eseju: Grzegorz Jankowicz

Redaktor: Łukasz Gorczyca

Projekt graficzny: Michał Kaczyński

80 stron, 29 fotografii, 240 x 145 mm

oprawa twarda płócienna

Nakład: 400

 

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2013

Producent: Raster, Warszawa

 

ISBN 978-83-61270-71-3