Waldemar Baraniewski i Marek Czapelski  <br /> ARCHITEKTURA RASTRA I OKOLIC

Przewodnik po okolicach Rastra jest pod­sumowaniem cyklu spotkań – wykładów i spacerów poprowadzonych przez Wal­demara Baraniew­skiego i Marka Czapel­skiego – które odbyły się na jesieni 2005 roku w Rastrze. Siedziba galerii znajdowała się wówczas w sercu War­szaw­skiego Śródmieścia, dziel­nicy okrut­nie dotkniętej zarówno przez wojenne znisz­czenia jak i powojenną odbudowę. Mimo to, właśnie ta cześć War­szawy zachowała tradycyjny miej­ski charak­ter. Zaproponowane trzy trasy spacerowe ujmowały wybrane budynki na obszarze między Alejami Jerozolim­skich i Placem Unii Lubel­skiej, pozwalając dostrzec charak­terystyczne cechy zabudowy Południowego Śródmieścia, o którego dzisiej­szym obliczu zadecydowały dwie sprzeczne siły: tradycja dziewiętnastowiecznej kamienicy czyn­szowej i rezyden­cjonal­nej oraz ideologiczna pokusa zbudowania nowego miasta po II wojnie światowej.Waldemar Baraniewski i Marek Czapelski
ARCHITEKTURA RASTRA I OKOLIC
 

48 stron, 210 x 150 mm, oprawa miękka
Nakład: 200

Wydawca: Raster, Warszawa 2007