SCHODY

Książka „Schody” została przy­gotowana na wystawę w Nowym Teatrze „Zdjęcie miasta. Fotografia war­szaw­ska i prak­tyki pokrewne”. Składa się z dwóch przenikających się wzajem­nie nar­racji – fotografii schodów prowadzących do galerii Raster oraz zapisu seminarium, do udziału w którym zaprosiliśmy botanika i badaczy kul­tury wizual­nej. Ich spostrzeżenia pozwalają spojrzeć na schody w szer­szym kontekście, ujawniając ich różne nomen omen stop­nie kul­turowej komplikacji.

Publikacja ta ma również istotną wartość dokumentalną – w trzy dni po wykonaniu zasad­niczej części zamiesz­czonych w niej zdjęć, schody przy Wspólnej zostały zburzone.
KSIĄŻKI


SCHODY

Redakcja: Łukasz Gorczyca, Michał Kaczyński
Projekt graficzny: Michał Kaczyński
72 strony, 233 x 157 mm, oprawa miękka
Nakład: 400
Wydawca: Raster i Nowy Teatr, Warszawa 2013
ISBN: 978-83-932884-9-6