RUINY WARSZAWY

Stulecie war­szaw­skich ruin rozpoczęło się od zniszczeń dokonanych przez Rosjan wycofujących się z miasta latem 1915 roku, a kończy na współczesnych wyburzeniach będących efektem dynamicznych procesów deweloper­skich. To zarówno ruiny tryum­falne, traumatyczne i sentymentalne, jak i wizerunki będące elemen­tem krytycz­nej dys­kusji o bieżącej polityce miejskiej. Obsesyj­nie powracające widoki ruiny, stały się w War­szawie czymś codzien­nym, jej naturalną funkcją życiową, warunkującą procesy zmian i rozwoju.

Ruiny War­szawy to opowieść o ich fotograficz­nych obrazach. Wśród autorów znajdują się znakomici artyści i fotorepor­terzy – Bułhak, Capa, Dłubak, Seymour – ale też mniej znani, a wybitni dokumentaliści jak Henryk Poddębski. Większość publikowanych fotografii ukazuje się drukiem po raz pierw­szy, odkrywając nie­znane lub zapo­mniane widoki miasta w stanie rozpadu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa 

logowaw1

 

Henryk Poddębski, spalone warsztaty kolejowe na Pradze, sierpień 1915Jan Kisieliński (?), rozbiórka soboru na pl. Saskim, marzec 1926Marta Leśniakowska, Supersam przy pl. Unii Lubelskiej w trakcie rozbiórki, grudzień 2006Franciszek Buchner, Biurowiec RUCH-u (siedziba IPN) przy ul. Towarowej w trakcie rozbiórki, listopad 2013
SERIA WARSZAWA


RUINY WARSZAWY

Opracowanie: Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński

Teksty: Łukasz Gorczyca, Piotr Jamski, Elżbieta Kamińska, Adam Mazur, Magdalena Wróblewska

Projekt graficzny: Michał Kaczyński

Wydawca: Raster, Warszawa 2016

240 x 240 mm, oprawa twarda płócienna

Nakład: 800

ISBN 978-83-946849-0-7

 

 

Publikacja powstała przy współpracy z Muzeum Warszawy