Album prezen­tuje prace Bud­nego z lat 2003–2009.

 

Prace Bud­nego to rodzaj „plastycz­nego haiku“, nie­zwykle esen­cjonalna, rygorystyczna poezja zamknięta w surowej, geo­metrycz­nej formie ociosanej z wszel­kich zbędnych elementów. (…) Budny bezbłędnie porusza się w każdym możliwym paśmie emocji: raz jest melan­cholijny, tuż obok kon­kretny i surowy, by zaraz zabłysnąć sub­tel­nym poczuciem humoru i konceptualną swadą.

Jakub Banasiak (frag­ment eseju z książki)

 


Michał Budny
MICHAŁ BUDNY

Teksty: Jakub Banasiak, Łukasz Gorczyca, Jan Verwoert
Projekt graficzny: Michał Kaczyński
166 stron, 260 x 210 mm, oprawa twarda płócienna
Nakład: 800

Wydawca: Raster, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009
ISBN 978-3-86678-319-5