MAŁE OBRAZY

Obrazy w niniej­szej publikacji pochodzą z dłuższego cyklu kil­kuset prac powstałych w latach 2016-2018 i zaprezen­towanych na wystawie w galerii Raster w lutym-​marcu 2018. Wykonane zostały z wykorzystaniem papierowych reproduk­cji i farb olej­nych na płótnie. Wszyst­kie zreprodukowano w rzeczywistej wielkości.


KSIĄŻKA PRZE­MKA MATECKIEGO

Przemek Matecki
MAŁE OBRAZY

Projekt graficzny: Michał Kaczyński

36 stron, 220 x 220 mm

Nakład: 450 

Wydawca: Raster 2018

ISBN 978-83-946849-5-2