Krzysztof Pruszkowski<br>BARIERKA
W 1978 w paryskim wydawnictwie Contrejour ukazała się książka Krzysz­tofa Prusz­kow­skiego „Barierka” – oryginalny zapis fotograficzny uliczno-​politycznej kariery tytułowego mebla miej­skiego. Photobook i towarzysząca mu wystawa w Centre Pom­pidou zyskały spory rozgłos. Na kilkudziesięciu czarno-białych fotografiach sceny z paryskich ulic przeplatają się z prze­fotografowanymi wyim­kami z broszury reklamowej typowej, fran­cuskiej barierre Vaubaun.
Więcej o książce można przeczytać na blogu www.polishphotobooks.tum​blr.com
Z okazji wystawy „Barierka” w galerii Raster, w naszej księgarni dostępna jest nie­wielka ilość oryginal­nych egzem­plarzy legen­dar­nej publikacji Pruszkowskiego.

artist book


Krzysztof Pruszkowski
BARIERKA


Fotografie: Krzysztof Pruszkowski

Wydawca: Contrejour, Paryż 1978

210 x 160 mm, oprawa miękka