BALLADY I ROMANSE

Płyta sióstr Wrońskich powstała późnym latem 2008 roku, w zamienionej na studio nagraniowe wiel­kiej kuchni w kamienicy przy ulicy Polnej w War­szawie. I tak, jak w nagraniach innego siostrzanego zespołu CocoRosie, niektóre efekty per­kusyjne otrzymywane były poprzez uderzenia w domowe sprzęty, między którymi dziew­czyny wcisnęły pięć albo i więcej instrumentów klawiszowych.

 

„Rzecz absolut­nie wyjątkowa, (…) seria niezwykłych piosenek – z pozoru pełnych specyficz­nej naiwności, a jednocześnie diabel­nie prze­wrot­nych, dow­cip­nych i intrygujących. Tak faj­nych tekstów dawno w pol­skiej muzyce nie było”

Robert San­kow­ski, Gazeta WyborczaBALLADY I ROMANSE

Muzyka i słowa: Zuzanna Wrońska, Barbara Wrońska

Ilustracja na okładce: Tomasz Kowalski  

Czas łączny 44:50