Dominika Olszowy
Własne starzenie. Z serii Sny

2022

witraż

60 × 50 cm