Przygotowując się do wyjazdu studyj­nego do Nowego Jorku Buj­now­ski namalował fotorealistyczny, czarno-biały autopor­tret. Jego reprodukcję załączył jako swoje oficjalne zdjęcie do wniosku o wizę amerykańską. Urzędnicy kon­sulatu nie zorien­towali się w tej manipulacji i w efek­cie, w pasz­por­cie artysty znalazła się wiza z reprodukcją jego własnego obrazu. Z takim dokumen­tem Rafał przekroczył granicę Stanów Zjed­noczonych, zaś dopełnieniem całego przedsięwzięcia było zapisanie się artysty na kurs pilotażu obejmujący m.in. lot szkoleniowy nad Man­hat­tanem co zostało przez Buj­now­skiego zdokumen­towane w postaci filmu wideo.
Ambasada USA w War­szawie odmówiła komen­tarza. Praca została zakupiona do kolek­cji Rubell Family w Miami.fotografia przedstawiająca wizę amerykańską w paszporcie artysty 9 x13 cmSelfportrait, 2004, 3 fotografie paszportowe, 5 x 5 cm, stemplowana i sygnowana koperta, edycja 50 sztukZdjęcia dokumentujące kurs pilotażu w Nowym Jorku, 2004Wiza

2004
olej na płótnie, 35 x 35 cm; zestaw 3 czarno-białych fotografii + stemplowana i sygnowana koperta, ed. 50 sztuk