Vacuums

"Saturday" jest pracą otwierającą cykl odnoszący się do Krymskich oraz Karaimskich Żydów, który dotyczy kwestii władzy i tożsamości, zarówno wobec liturgicznej tradycji jak i świeckiej walki o prawa człowieka. Powtórzone tu dwukrotnie słowo "manumissio", oznacza akt wyzwolenia niewolnika, regulowany ściśle przez prawo rzymskie. Według Tanachu - hebrajskiej Biblii - niewolnicy mieli być oswobodzeni w 7 roku, opisywanym również jako okres Soboty lub Szabatu. Wyzwolenie następowało po 6 latach pracy, bez względu na pochodzenie czy wydajność pracy niewolnika."Jęzzers język" to pochwała fonemów i głosek nosowych, charakterystycznych dla języka polskiego. W odróżnieniu od innych języków słowiańskich, współczesna polszczyzna zachowała nosowe samogłoski pod postacią dźwięcznych “ą” czy “ę”. Nosówki te okazały się w polskim na tyle silne, że przetrwały naprawdę wiele: zagrożenia Panslawizmu, Rosyjskiego Imperializmu i globalizacji języków.Praca z cyklu "Regions d’Etre", będąca ukłonem w stronę sławnego obrazu "Pochodzenie Świata" Courbeta, opiera się na językowej grze z polskim słowem “odbyt”, potraktowanym dosłownie jako coś “od bytu”. Sam przyimek “od” jest częścią staro-cerkiewno-słowiańskiej cyrylicy, zamkniętej w postaci litery Ѿ (“ot”).


Slavs and Tatars
Vacuums

2013-2016, plastik formowany próżniowo, farba akrylowa, 64 x 91 cm, ed. 3 + 1 AP każda