Slavs and Tatars
Triangulacja

2011
beton, farba, 27 x 24 x 23 cm, ed. 1 + 1 A.P.

Praca zainspirowana polityką generała Komarowa, mającą na celu odseparowanie ludności Azji Centralnej mieszkającej w Związku Radzieckim od Islamu, zwaną "Do Moskwy, nie do Mekki", wybiera niewybieranie między dwoma głównymi narracjami XX i XXI-ego wieku, zarówno między rewolucjonistycznym komunizmem jak i politycznym Islamem, a nawet pomiędzy świecką furią i fundamentalizmem religijnym.