Performer

Pełnometrażowy film fabularny o Oskarze Dawic­kim, który sam gra w nim tytułową rolę. Fil­mowa nar­racja prze­plata sceny z życia artysty z inscenizowanymi na ekranie per­for­man­sami Dawic­kiego oraz pracami innych artystów, w tym frag­men­tami zapisów wideo akcji Zbigniewa War­pechow­skiego – mistrza per­for­mera, który również gra w filmie.

 

Na pomysł jego realizacji wpadł Łukasz Ron­duda, traktując projekt jako rozwinięcie powieści „W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego” (2010), w której po raz pierw­szy osoba i twórczość Dawic­kiego pod­dane zostały fabularyzacji. Film został wyprodukowany przez Wajda Studio jako wspólne dzieło kuratora sztuk wizual­nych (Ron­duda), reżysera fil­mowego (Sobieszczański) i artysty (Dawicki). U boku tego ostat­niego zagrali czołowi polscy aktorzy, m.in. Agata Buzek i Andrzej Chyra. W epizodzie pojawia się również słynna kuratorka Anda Rottenberg.

 

Po pokazach festiwalowych i nagrodzie na Ber­linale (w sekcji Forum Expan­ded) film wszedł jesienią 2015 roku do dys­trybucji kinowej w Polsce.

 

Frag­ment oficjal­nej noty pra­sowej o filmie „Performer”:

W filmie poznajemy Dawic­kiego w momen­cie przełomowym, gdy jego Mentor (Zbigniew War­pechow­ski) jest umierający. War­pechow­ski jest także mistrzem Najdroższego (Andrzej Chyra), przyjaciela Oskara z dzieciństwa, a obec­nie także rywala, który postawił na bar­dziej komercyjną sztukę i odniósł ogromny sukces finan­sowy. Skom­plikowane relacje łączą Dawic­kiego również z Galerzystką (Agata Buzek), która jest jego marszandką oraz kochanką. Tak jak w przy­padku całej twórczości Dawic­kiego, tak i tutaj normy społeczne i moralne zostają podważone. […] „Performer” to pierw­sza w historii wystawa dzieł sztuki, zrealizowana w formie fil­mowej. Mieszanka per­for­mansu i gry aktor­skiej oraz zdjęć dokumen­tal­nych z fabularną narracją dają zaskakujący obraz świata sztuki współczesnej.

 


Oskar Dawicki
Performer

2015, film fabularny, 63 min.

scenariusz i reżyseria: Łukasz Ronduda, Maciej Sobieszczański

obsada: Oskar Dawicki,  Agata Buzek, Andrzej Chyra, Zbigniew Warpechowski, Anda Rottenberg, Jakub Gierszał, Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Zawadzka

zdjęcia: Łukasz Gutt

muzyka: Antoni Komasa Łazarkiewicz

produkcja: Kuba Kosma, Wojciech Marczewski - Wajda Studio

 

premiera: luty 2015 - 44. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Rotterdamie

 

Obejrzyj trailer