Skinformer


Aneta Grzeszykowska
Skinformer

2020/2021, skóra, drewno, 150 × 190 cm

 

Skin­for­mer Anety Grzeszykow­skiej to radykalne rozwinięcie wcześniejszych miękkich obiektów rzeźbiarskich tworzonych przez artystkę, zjawiskowy wgląd w kreowane przez nią osobne, egzysten­cjalne uniwer­sum. Obraz w formie szytego z czar­nej skóry reliefu jest dusz­nym echem dziecięcych zabaw karnawałowych, ubranym w niepokojący, fetyszystyczny kostium. Prze­kracza bezpieczną granicę płaskiego wizerunku i epatuje cielesną siłą.