Rok Polski na Madagaskarze


Janek Simon
Rok Polski na Madagaskarze

2006
projekt

Janek Simon, spekulując na temat roli dyplomacji kulturalnej we współczesnym świecie oraz niezrealizowanych polskich planów kolonialnych na Madagaskarze, zorganizował nieoficjalny polski sezon kulturalny w jego stolicy, Antananarywie. Program był realizowany w sklepie naprzeciwko Instytutu Goethego, obejmował m.in. wystawę artystów z Europy Środkowej. Zdjęcia i instalacje przedstawiały polskie realia, odnosiły się do sytuacji i problemów Polski – wzrostu nacjonalizmu, ingerencji Kościoła w strefę polityki czy masowej konsumpcji.


W XVIII wieku na Madagaskarze przez kilka lat rządził – jako jego król – awanturnik i podróżnik Maurycy Beniowski. W okresie międzywojennym wyspa stała się przedmiotem polskich spekulacji kolonialnych i niechlubnych planów przesiedleńczych. Pod płaszczykiem konspiracyjnej promocji kultury polskiej za granicą Simon połączył ze sobą wypartą pamięć o kolonialnych ambicjach ze współczesnym dyskursem politycznym.