Z okazji zaproszenia na wystawę Projects, Per­for­man­ces – Czechoslovakia, Poland w Hal­l­walls Gal­lery w Buf­falo KwieKulik wykonali pracę Razem zrobimy więcej. Wykorzystali do tego celu propagan­dowy plakat Związku Socjalistycz­nej Młodzieży Pol­skiej (ZSMP), z którego zaczerpnęli tytuł. Do plakatu przy­kleili kilka stron z seriami fotografii, odbitych na powielaczu, z Działań z Dobromierzem. Pochodziły one z broszurki, której nakład wykonali w Galerii El w 1973 roku.  Zmanipulowany przez siebie plakat o wymiarach 83×57 cm pocięli na osiem równych kawałków w for­macie A4, aby można było wysłać pracę do USA w koper­cie normalną pocztą. Części plakatu, pozbawione numeracji, były rodzajem puzzli. Można było je dowol­nie układać, uzyskując mniej lub bar­dziej groteskowy układ. Ledwo widoczne czarno-białe zdjęcia z Dobromierzem na starym pożółkłym papierze, powielone techniką pyłorysu, kontrastowały z propagan­dowym optymizmem bijącym z kolorowego plakatu.

 

Opis za: Łukasz Ron­duda, Georg Schol­l­hamer (red.), KwieKulik, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, 2013, str. 273Razem zrobimy więcej

1977, kolaż, 83 x 57 cm, druk offsetowy pocięty w 8 części (plakat propagandowy wydany przez ZSMP, 1977), odbitki kserograficzne ( kopie fotografii pochodzących z "Działań z Dobromierzem" aut. KwieKulik, 1973), ed. 15 + 2 A.P.