Gimnastyka profana
Oskar Dawicki
Gimnastyka profana

2013
tusz pigmentowy na płótnie, 200 x 100 cm; 200 x 100 cm; 200 x 100 cm; 200 x 140; 130 x 200 cm, ed. 3 + 2 AP każda fotografia

W cyklu wielkoformatowych fotografii pod przewrotną nazwą "Gimnastyka profana" Dawicki dokonuje spek­takular­nego zawłaszczenia i dewaluacji jednej z najważniejszych figur nowoczesnej sztuki pol­skiej – postaci ofiar z “Rozstrzelań” Andrzeja Wróblew­skiego.