Elsner kolek­cjonuje widoki wnętrz pracowni zaprzyjaźnionych lub znajomych artystów (Althamera, Buj­now­skiego, Dwur­nika, Kulik, Kwade, Maciejow­skiego, Sasnala), a swoje rysunki wykonuje na pod­stawie wykonanych tam zdjęć. Są to ujęcia arbitralne i z założenia niepełne, więcej mówiące o portretującym niż por­tretowanym. Na rysun­kach Elsnera nie ma postaci, jedynie frag­menty wnętrz i prac oraz liczne rekwizyty, które układają się w rodzaj kameral­nej scenografii. 

 Pracownia (Edward Dwurnik), 2015, kredka na papierze, 30 x 42 cmPracownia (Rafał Bujnowski), 2015, kredka na papierze, 30 x 42 cmPracownia (Marcin Maciejowski), 2013, kredka na papierze, 30 x 42 cmPracownia (Zbigniew Rogalski), 2015, kredka na papierze, 30 x 42 cmPracownia (Wilhelm Sasnal), 2014, kredka na papierze, 30 x 42 cmPracownia (Paweł Althamer), 2009, kredka na papierze, 30 x 42 cmPracownia (Zofia Kulik), 2014, kredka na papierze, 30 x 43 cm


Sławomir Elsner
Pracownie