Polska – Izrael

Fantazja geo­polityczna, a zarazem jeden z pierw­szych obrazów Sasnala mierzących się z kwestią pol­skiej tożsamości. Obraz podarowany został przez artystę Andzie Rot­ten­berg jako wyraz wspar­cia dla dyrek­torki Zachęty pod­czas antysemic­kiej nagonki, której stała się celem.


Wilhelm Sasnal
Polska – Izrael