Pavement Prose: Język lata jak łopata
Slavs and Tatars
Pavement Prose: Język lata jak łopata

2016
stal, drewno, farba, szkło, 124 x 78,5 x 40 cm

Wileńskie stowarzyszenie Towarzystwo Szubrawców słynęło z ironicznych i drwiących wystąpień w kontrze do romantycznej powagi XIX-wiecznego dyskursu patriotycznego. Ich satyryczne wypowiedzi publikowane były przede wszystkim w tygodniku "Wiadomości Brukowe". Rzeźba zaczerpnęła swój kształt z jego prześmiewczego logo periodyku – szlachcica lecącego na łopacie niczym wiedźma, jednocześnie nawiązując formą do stolika barowego, przy którym w sposób naturalny i nieskrępowany rozwiązują się języki.