Papierowe drobiny to studium „piękna powszedniego”, próba uchwycenia najmniejszych, spontanicznych i artystycz­nych w swej bezinteresowności form towarzyszących podstawowym czynnościom życiowym – okruchów chleba. „Okruchy” to rzeźbiarski mikrokosmos, miniaturowy ogród rzeźby, a zarazem strona z obsesyj­nego dzien­nika odnotowującego wyłącznie drobne szczegóły naszego życia i otoczenia.
Michał Budny
Okruchy

Okruchy, 2005-2008 papier, 8 elementów, ca. 0,5 cm każdy