LES FIGURANTS

Członkowie Super­grupy Azorro wystąpili w roli statystów w filmie „Karol. Człowiek, który został papieżem” (prod. Polska, Fran­cja, Włochy, Kanada, Niemcy, 2005) – fabularyzowanej biografii Karola Wojtyły. Pojawiają się na ekranie tylko w fil­mowym tle, ale obser­wujemy ich w czterech różnych wcieleniach: jako księży, profesorów UJ, hitlerowców i żydów.
Projekt – poza oryginal­nym, 3 godzin­nym filmem – składa się z projektu plakatu anonsującego film jako dzieło grupy Azorro oraz serii fotosów wykonanych na planie fil­mowym przedstawiających członków grupy ucharak­teryzowanych zgod­nie z odgrywanymi przezeń rolami.

 

Udział Azorro w filmie „Karol. Człowiek, który został papieżem” to spełnienie powszech­nego marzenia o wejściu do filmu, ale zarazem reflek­sja o sugestyw­nosci fil­mowego kostiumu i o rolach przy­pisywanych ludziom przez Historię. Tylko statysta może tak łatwo zmieniać role – raz być ofiarą, a chwilę później oprawcą. To proste spostrzeżenie spraw­dza się nie tylko w filmie, a cały projekt jest refleksją o prze­nikaniu się różnych rzeczywistości: fil­mowej, artystycz­nej, historycz­nej i umowności tego co pierwszo- i drugoplanowe.


Azorro
LES FIGURANTS

2005
projekt plakatu; fotografie, 18 x 24 cm