W dniach 31.07 – 16.08 galeria będzie zamknięta z powodu prze­rwy wakacyjnejUnikatowy obiekt, wykonany z malowanej na czarno stali i uczepiony u sufitu, przywołuje szczególny stan umysłu artysty.

Jak zanotował to doświadczenie sam Brzeski: „Pewnego dnia leżałem na materacu w moim pustym, jesz­cze nie umeblowanym miesz­kaniu i z nudów obserwowałem latającą wokół żarówki muchę. Ten po części geo­metryczny a po części splątany muszy lot w pewnym momen­cie hip­notyzuje. Próbujesz rozwikłać stan emocjonalny tego owada, ale z per­spek­tywy człowieka wydaje się to nie­prze­nik­nione. Frag­ment jej mar­szruty naszkicowałem »na żywo« a potem szkic przerobiłem na prze­strzenny obiekt w formie żyrandola. Nadałem temu spostrzeżeniu wagę i wartość, bo wydało mi się cenne, że mogę nadać formę materialną czemuś tak ulot­nemu. Że przerobiłem stan nudy na fizyczną aktywność wykonywania rzeźby, że fak­tycz­nie tę nudę spożytkowałem. Ale »Krzywa czar­nej myśli« odnosi się też do demoralizującego charak­teru nudy i bezczynności, wtedy właśnie rodzą się myśli złe i humor się wiesza.
Gdzieś potem przeczytałem że taki geo­metryczny muszy lot wokół żarówki to taniec godowy, a żarówka to naj­lep­sze miej­sce do bycia zauważonym przez potencjalną partnerkę. Ale to wciąż bardzo ludzki punkt widzenia”. 


Olaf Brzeski
Krzywa czarnej myśli

2017
stal, farba, 80 × 150 × 80 cm