W swoich pracach Rogal­ski zawsze dotykał fun­damen­tal­nych kwestii związanych z widzeniem i kon­struowaniem obrazu. Jego uwaga skupiała się z czasem coraz bar­dziej na jego roz­sz­czepianiu, nawar­stwianiu wizerunków i ich odbić. Tym razem również mamy do czynienia z obrazem roz­dwojonym, być może w wyniku wady wzroku, być może w wyniku zbyt­niego przybliżenia. Rogal­skiego fascynuje jak zmienia się nasza per­spek­tywa i jakość obrazowania w obliczu inten­syw­nej obser­wacji obiektów.


Zbigniew Rogalski
Jak ona widzi księżyc

2007
olej na płótnie