Bez tytułu (granice)

Luźno ułożone na podłodze, wycięte z papiery kon­tury Polski rozchylają się wpuszczając do wnętrza więcej świeżego powietrza. Praca przy­gotowana na wystawę „W Polsce czyli gdzie?” w Cen­trum Sztuki Współczesnej w War­szawie. Jej brytyj­ska wersja była prezen­towana na wystawie grupowej w galerii Hol­lybush Gar­dens w Lon­dynie (2007).


Michał Budny
Bez tytułu (granice)

2006
papier, 200 x 200 cm

Praca przygotowana na wystawę "W Polsce czyli gdzie?" w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Jej brytyjska wersja była prezentowana na wystawie grupowej w galerii Hollybush Gardens w Londynie (2007).