Z cyklu Świat uczuć i wyobraźni. Fantomy

Cykl fotomontaży „Świat uczuć i wyobraźni”, opublikowany również w formie książkowej w 1979 roku, zaj­muje wyjątkowe miej­sce w dorobku Rydet. To metaforyczna opowieść o ludz­kim życiu, nawiązująca do tradycji sur­realizmu, ale opowiedziana z empatycz­nej, feministycz­nej perspektywy.  Wedle słów autorki, jej prace „mówią o człowieku zagrożonym już od chwili urodzin, o jego uczuciach i pragnieniach, o samotności, lęku przed którym ratuje tylko miłość, o strachu przed zagładą i tragedią przemijania.”

Cały cykl składa się z kil­kunastu rozdziałów tematycz­nych, którym Rydet nadała osobne tytuły: „Pejzaże”, „Narodziny”, „Macierzyństwo”, „Oczekiwania”, „Odejścia”, „Za ścianą życia”, „Zakochani”, „Ballada sentymentalna”, „Zagłada”, „Manekiny”, „Fantomy”, „Zagrożenie”, „Obsesje”, „Przemiany” i „Nadzieja”.

Wszyst­kie zdjęcia wykorzystane w fotomontażach są autor­stwa artystki. Finalne odbitki powstawały przez prze­fotografowanie ręcznie wycinanych i klejonych makiet.
Zofia Rydet
Z cyklu Świat uczuć i wyobraźni. Fantomy

1975-1979, odbitki autorskie w różnych wymiarach