Plakaty

Edward Dwur­nik, Robot­nicy, 1988

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty towarzyszącej XIV Festiwalowi Pol­skiego Malar­stwa Współczesnego w Szczecinie, Galeria Brama Królewska, 18.06 – 4.09.1988.

projekt Edward Dwur­nik, druk offsetowy

wymiar: 68 × 48 cm

cena: 550 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Malar­stwo, 1988

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty w Biurze Wystaw Artystycz­nych w Jeleniej Górze.
projekt Edward Dwur­nik, druk offsetowy

wymiar: 86 × 61 cm

cena: 750 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Słońce, 1989

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty w Galerii Obraz Ośrodka Kul­tury Osiedla Przyjaźń w Poznaniu, maj 1989. Wyjątkowo rzadki druk.

projekt Edward Dwur­nik, sitodruk

wymiar: 70 × 50 cm

cena: 1500 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Malar­stwo. Robot­nicy, Podróże autostopem, 1989

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty w Galerii Biura Wystaw Artystycz­nych Arsenał w Białymstoku, maj-​czerwiec 1989. Rysunek hut­nika nawiązuje do jed­nego z obrazów artysty z cyklu Robotnicy.

projekt Edward Dwur­nik, druk offsetowy

wymiar: 83 × 58 cm

cena: 750 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Malar­stwo. 25 obrazów realistycz­nych, 1989

Plakat do objaz­dowej wystawy indywidual­nej artysty w Galeriach Biur Wystaw Artystycz­nych w Kiel­cach, Busko-​Zdroju i Miechowie, sierpień-październik 1990.

projekt Edward Dwur­nik, druk offsetowy

wymiar: 66 × 47 cm

cena: 550 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Głowy, 1986

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty w Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycz­nych w Gdańsku.

projekt Edward Dwur­nik, druk offsetowy

wymiar: 64 × 48 cm

cena: 550 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Malar­stwo, 1988

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty w Biurze Wystaw Artystycz­nych w Koszalinie.

projekt Edward Dwur­nik, druk offsetowy

wymiar: 67 × 47 cm

cena: 550 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Rysunek, 1989

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty w Galerii Teatru Nowego w Warszawie.

projekt Edward Dwur­nik (1988), druk offsetowy

wymiar: 84 × 58 cm

cena: 550 PLN

 

 

Edward Dwur­nik, Kolaże, rysunki, 1981

Plakat do wystawy indywidual­nej artysty w Galerii Klubu MPiK Ściana Wschod­nia w War­szawie, listopad 1981. Wystawa została prze­rwana przez ogłoszenie stanu wojen­nego w Polsce.

projekt Edward Dwur­nik (1980), druk offsetowy

wymiar: 46 × 54 cm

cena: 750 PLN


oferta kolekcjonerska

Edward Dwurnik
Plakaty

 

Oferujemy unikatowy wybór autorskich plakatów Edwarda Dwurnika z lat 80. XX wieku, które towarzyszyły wystawom indywidualnym artysty. Projekty wszystkich plakatów wykonał sam artysta. Stanowią one nie tylko wspaniały dokument ówczesnego życia artystycznego, ale są przede wszystkim oryginalnymi dziełami wybitnego malarza, rysownika i grafika. Ekspresyjny styl tych prac i ich poligraficzna surowość oddają doskonale specyficzny klimat kryzysowej dekady stanu wojennego, strajków i początków polskiej transformacji.


Plakaty, powielane w niskich nakładach, wykorzystywane do promocji wystaw w większości uległy rozproszeniu i zniszczeniu. Mają dziś więc nie tylko artystyczną, ale i kolekcjonerską wartość.


Oferowane przez nas egzemplarze pochodzą ze spuścizny po artyście, a ich pochodzenie jest udokumentowane pieczęcią Fundacji Edwarda Dwurnika na odwrociu każdego z afiszy.  Plakaty są zachowane w bardzo dobrym stanie, jednak mogą nosić ślady czasu charakterystyczne dla kilkudziesięcioletnich druków – drobne zagniecenia lub nieznaczne ślady odbarwień papieru.