Christus ist Mein Leben (Chrystus jest moim życiem)

Praca była prezen­towana po raz pierw­szy na wystawie „Bakunin w Dreźnie” w Kun­st­palast Dues­sel­dorf (1990). Wykonana w opar­ciu o wcześniejszy rysunek, stanowi refleksję nad nowozaistniałym w ówczesnej, pol­skiej rzeczywistości alian­sem religii i kapitalizmu.


Zbigniew Libera
Christus ist Mein Leben (Chrystus jest moim życiem)

1990
obiekt ze spawanych rurek, 400 x 150 cm