Film „Ból głowy” to wystudiowana, egzysten­cjalna choreografia. Próba ułożenia życia na nowo, co rusz uderzająca w nieco inny ton: groteskowej animacji, sur­realistycz­nej fan­tasmagorii czy cielesnej gry kojarzącej się z eks­perymen­tami sztuki ciała. W takt muzyki – będącej wariacją wybranych frag­mentów utworów Krzysz­tofa Pen­derec­kiego z lat 60. ubiegłego stulecia – toczy się taneczna pan­tomima opisująca autodestruk­cyjne zapędy ciała i zakończona zdradliwym, bo pozor­nym tylko happy endem. W war­stwie for­mal­nej „Ból głowy” to drugi, po „Black”, film Grzeszykow­skiej oparty na pomyśle kon­fron­tacji kobiecej syl­wetki z czeluścią czerni. Nie jest to zwyczajne, czarne tło, raczej pochłaniające wnętrze czar­nej dziury, idealna przestrzeń niebytu.


Aneta Grzeszykowska
Ból głowy

2008
DHD, 11'37", ed. 7

Muzyka: Krzysztof Penderecki -Anaklasis (1959), Fonogrammi (1973), Polymorphia (1961), String quartet No.1 (1960), Symphony I: Dynamis I - Arche I (1973)

Tancerki: Aleksandra Lemm, Weronika Pelczynska, Marzena Roguska, Anita Wach

Współpraca: Jan Smaga